זהו הפרק הרביעי בסדרת סרטונים על אלגברה. בפרקים הקודמים למדנו על קבוצות והאיברים שבהן, ובפרק הבא נמשיך ללמוד על היחסים שמתקיימים בין קבוצות

מספרים היו מאז ומעולם אבן יסוד במתמטיקה. הם מופלאים, ואפשר למצוא בהם חוקיות מוזרה ומאפיינים מרתקים, אבל האלגברה לא עוסקת במספרים באופן ישיר. המהות של אלגברה חמקמקה מעט. היא לא "לפתור משוואות" או "לסמן איקס". המהלך האלגברי הוא קודם כל מהלך של הפשטה - היכולת להסתכל על שאלות וחידות שמערבות בהן מספרים, ולהגיד: "אה, כל המקרים הללו הם בעצם דברים 'מאותה הקבוצה". אחרי שזיהינו לאיזה סוג שייכת הבעיה, אפשר להפוך את ה"הקבוצה" הזו לאובייקט בפני עצמו, שיש לו תכונות ואפשר לחקור אותו כמו שחקרנו פעם מספרים.

זהו הפרק הרביעי הסדרה, ובדומה לפרקים שקדמו לו הוא מעמיק בנושא הקבוצות והיחסים שמתקיימים ביניהן. 

בסרטון הזה נערוך היכרות עם המשלים של קבוצה ועם המשלים היחסי של קבוצה ביחס לקבוצה אחרת:

כל הפרקים בסדרה

 

0 תגובות