מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות למשתמשי אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע.ר.) ("המכון" ו"מכון ויצמן", בהתאמה) בכתובת  או בכל כתובת אחרת או נוספת בו יונגש האתר ("האתר").

גלישה באתר, או כל שימוש אחר בו, כפופה למדינות פרטיות זו (כמו גם לתנאי השימוש באתר) ומעידה על הסכמתך לה. מטרתה לידע ולתאר את המידע שהמכון אוסף בעת השימוש באתר, את השימוש שיעשה בו וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם (לרבות 'תנאי שימוש', 'תקנון', 'תנאי רישום' וכו') אחר בינך לבין המכון.

נא קרא היטב מדיניות זו

גלישה באתר אינה כרוכה במסירת מידע אישי מזהה, אך היא יוצרת בשרת האתר פרטים טכניים שגורים, שגלישה באתרים באשת האינטרנט יוצרת ככלל (כגון כתובות IP מהן ניגשים גולשים לאתר).

שימוש בכלים ובשירותים ("השירותים") באתר – חלק מהשירותים שבאתר כרוכים ברישום ובמסירת מידע אישי. כך למשל: פניות למכון באמצעות האתר, רישום לניוזלטר ורישום לחלק מהתוכניות (פעילויות שונות שעורך המכון כגון: חוגים, הרצאות, סנדאות וכו') מצריכים מסירת פרטים אישיים.

אינך חייב למסור למכון פרטים אישיים אולם ללא מסירתם לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר.

המידע שייווצר במסגרת גלישה באתר והמידע שתמסור באמצעות האתר ישמר במאגרי המידע של המכון ויעשה בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.

מדינות זו תחול גם על מסירת פרטים למכון בקשר עם תוכניות גם שלא באמצעות האתר. מכיוון והאתר הוא אמצעי קשר נוסף עם המכון, הפרטים שעשויים להיות בידי המכון, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו על ידך בעת השימוש באתר.

מאגרי המידע של המכון רשומים בפנקס מאגרי המידע.

גלישה באתר – באתר נעשה שימוש בעוגיות. עוגיות ("Cookies") (או טכנולוגיות אחרות לתכלית דומה) הן קבצים שהאתר יוצר במחשב הגולשים באתר.

השימוש בעוגיות באתר נעשה לצורך הגברת נוחות השימוש בו, שיפור השימושיות, אבטחה, התאמת התכנים המוצגים, מדידת השימוש באתר ושיפור וייעול פעילותו השופטת של האתר והשירותים שבו.

כך למשל, באתר נעשה שימוש בעוגיות לצורך מדידת כמות הטפסים שנשלחו מהאתר, לייעל ולהקל על מילוי ומשלוח טפסים באמצעות האתר, לזהות נרשמים לניוזלטר, לזהות משתמשים שפנו למכון באמצעות כלי הפניה שבאתר, לזהות משתמשים שצפו בתכנים מסוימים על מנת שלא לחזור ולהציג להם אותם, לזהות נרשמים לתוכניות וכיוצ"ב.

כמו כן נעשה שימוש בעוגיות לצרכי ניתוח שימוש גולשים באתר באמצעות 'Google Analytics'. כך למשל, נעשה שימוש בעוגיות על מנת לזהות שגולש מסויים נכנס מספר פעמים לאותו עמוד, על מנת למדוד במדויק את מידת השימוש בעמוד מסוים.

מידע נוסף ניתן למצוא בקישור:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

חלק מהעוגיות מתפוגגות עם סיום הגלישה באתר וסגירת הדפדפן, חלק נשמרות לפרקי זמן שונים על גבי המחשב בו גלשת לאתר.

ברוב הדפדפנים הנפוצים ניתן, באמצעות כלי הניהול שנכללים בהם, לנהל את השימוש בעוגיות, להגבילו או לחסמו לחלוטין.

ניתן גם למחוק את העוגיות בכל עת ממחשב המשתמש (על ידי איתורן במחשב המשתמש באמצעות חיפוש המילה 'cookies' בכלי החיפוש של מערכת ההפעלה ומחיקתן).

במקרה של חסימה או מחיקה של עוגיות חלק מהשירותים שבאתר עשויים שלא לפעול באופן תקין (למשל יכול שתוצג לך מודעה שכבר הוצגה לך ומחקת אותה, או שפרטי שהזנת לטופס מסוים ימחקו, או ששם וסיסמא שבחרת לשמור בדפדפן כך שלא תצטרך להזינם מחדש ימחקו וכו').

תשלומים מקוונים

חלק מהשירותים באתר כוללים אפשרות לבצע תשלומים מקוונים (בנוסף לערוצי תשלום אחרים, כגון תשלום טלפוני). אלא אם נאמר מפורשות אחרת, התשלומים נעשים באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות הפרטיות אצל אותם צדדים שלישיים. במקרים של שימוש בשירותים כאמור, המידע שנאסף אצל המכון כולל בעיקר מידע בדבר התשלום והפעילות עבורה בוצע התשלום.

הגם שספקי תשלומים מקוונים נוקטים אמצעי אבטחה, חשוב לזכור שתשלומים מקוונים חשופים לסיכונים האינטרנטיים של גלישה ברשת האינטרנט.

שימוש בפרטים

הפרטים שיאספו במכון ישמשו את המכון:

 • ליתן מענה לפנייתך במקרה של פניה למכון.
 • לספק לך מידע באמצעות האתר
 • לספק לך מידע על בסיס גלישתך באתר.
 • לספק לך מידע על פעילות המכון וכן מידע בנושאים מדעים וחינוכיים לרבות מידע שעשוי להיחשב כ'דבר פרסומת' (בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) כגון: מידע על תערוכות, פרסומים (בעיתונים באינטרנט בעלונים או בכל דרך שהיא), פעילויות, הרצאות השתלמויות, לימודים במסגרת שונות (של המכון או של צדדים שלישיים) שעשויים להיות כרוכים בדמי רישום או בתשלומים אחרים, באמצעות הודעות אלקטרוניות.
 • לספק לך מידע ושירותים אותם נרשמת לקבל באמצעות האתר.
 • לספק לך בדואר, מידע על פעילות שונות של המכון או של צדדים שלישיים בנושאים חינוכיים מדעיים, כגון: תערוכות, חוגים, סדנאות, הרצאות, השתלמויות (בתשלום או שלא בתשלום).
 • לקבלת משוב ולעריכת סקרים.
 • לשימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

אתה רשאי להודיע למכון על סירוב לקבלת הודעות אלקטרוניות, תוכל גם בעתיד בכל עת להודיע למכון על סירוב לקבלת הודעות אלקטרוניות, באמצעי הקשר הבאים:

אמצעי פניה:
בדואר אלקטרוני: davidson@weizmann.ac.il 
בדואר: מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר), ת"ד 26, רחובות 76100
טלפונית: 08-9378300

הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.

משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים עלול להיות ארוך יותר.

זכות עיון:

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של המכון.

אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי המכון בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

 • מסירת פרטים לצדדים שלישיים
 • המכון לא יעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים שבחרת לקבל מהמכון. כך למשל במקרה בו נרשמת לתוכנית בתשלום המכון יעביר את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע התשלום.
 • המכון לא ימכור או ישכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
 • בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים יהיה המכון רשאי להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:

- צו שיפוטי.

- הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.

- הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהמכון הוא צד להם או שיש לו עניין בהם.

- מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.

- הגנה על אינטרס אישי כשר של המכון או של מכון ויצמן.

- למכון ויצמן ובלבד שישתמש במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.

 • שינויים במדיניות הפרטיות
 • המכון רשאי לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

למידע ולפרטים נוספים: 08-9378300

רוצים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!