זהו הסרטון השני בסדרת סרטונים על אלגברה. בפרק הראשון למדנו על הגדרתן של קבוצות והאיברים שבהן, ואילו הפעם נלמד על היחסים שבין קבוצות

מספרים היו מאז ומעולם אבן יסוד במתמטיקה. הם מופלאים, ואפשר למצוא בהם חוקיות מוזרה ומאפיינים מרתקים, אבל האלגברה לא עוסקת במספרים באופן ישירהמהות של אלגברה חמקמקה מעט. היא לא "לפתור משוואות" או "לסמן איקס". המהלך האלגברי הוא קודם כל מהלך של הפשטה - היכולת להסתכל על שאלות וחידות שמערבות בהן מספרים, ולהגיד: "אה, כל המקרים הללו הם בעצם דברים 'מאותה הקבוצה". אחרי שזיהינו לאיזה סוג שייכת הבעיה, אפשר להפוך את ה"הקבוצה" הזו לאובייקט בפני עצמו, שיש לו תכונות ואפשר לחקור אותו כמו שחקרנו פעם מספרים.

הסרטון הבא הוא השני מתוך סדרה של 13 פרקים בנושא אלגברה. בפרק הראשון למדנו שאפשר לחלק איברים לקבוצות, ולהגדיר אותן באמצעות סימנים שונים. הפעם נלמד על היחסים שמתקיימים בין הקבוצות, וכיצד נסמן אותם. 

לאחר שלמדנו מהן קבוצות בפרק הראשון, כעת נלמד על שני יחסים בין קבוצות - יחסי שוויון ויחסי הכלה:

 

כל הפרקים בסדרה

 

0 תגובות