לכל התוכניות

מים לבריאות – טיהור מים לכיתות ט' (כימיה)

לשילוב עם סיור בנושא "איכות מים" בגן המדע

פעילות "טיהור מים" עוסקת בנושא מצב משק המים בישראל ובעולם תוך התנסות פעילה בשיטות טיהור מים ממזהמים ומכימיקלים שונים. בפעילות נכיר מערכות שונות לטיהור מים ונבצע ניסויים לבחינת השינויים המתרחשים במי הברז העוברים דרך המסנן הביתי.

סיור איכות מים
בסיור "איכות מים" בגן המדע התלמידים דוגמים מקורות מים שונים ומנטרים את ההשפעה של הפרמטרים השונים, כגון: טמפרטורה, חומציות, עכירות, אוכלוסית המיקרואורגניסמים ועוד על איכות המים.

רציונאל לשילוב הפעילויות "חיידקים בסביבה" ו"סיור איכות מים"
שילוב של עריכת ניסויים במעבדה עם סיור פעיל בגן המדע והאקוספירה מאפשר הרחבת הידע המדעי בתחומים הקשורים לאיכות המים והסביבה מהיבטים כימיים ואקולוגיים.  

קהל:

למורי כיתות ט' המעוניינים שתלמידיהם יהנו מחשיפה לתכני לימוד עדכניים ויבצעו ניסויים במעבדות עם ציוד ומכשור מתקדם וחומרים מיוחדים ובנוסף יחוו עשיה מדעית מחוץ למעבדה

זְמַן:

מועד הפעילות נקבע בתיאום מראש. משך הפעילות כ 3-4 שעות

מקום:

במכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון ויצמן למדע ברחובות

מחיר:

75 ש"ח לתלמיד

אֵיך:

בהזמנה טלפונית בלבד דרך מרכז הרישום: 08-9378300

למידע ולפרטים נוספים: 08-9378300

רוצים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!