חוקרים בארצות הברית גילו 20 ירחים נוספים סביב כוכב הלכת שבתאי, כך שיש לו יותר ירחים מאשר לצדק

חוקרים בארצות הברית גילו עוד עשרים ירחים לא מוכרים של כוכב הלכת שבתאי. בכך עלה מספר הירחים שלו ל-82, והוא עבר את כוכב הלכת הגדול במערכת השמש, צדק, שעד כה זוהו סביבו 79 ירחים. החוקרים, בהובלת סקוט שפרד (Sheppard) ממכון קרנגי בוושינגטון, זיהו את הירחים הקטנים באמצעות ניתוח מדוקדק של צילומי טלסקופים קרקעיים, בעיקר הטלסקופ הגדול בהוואי. בשנה שעברה השלים הצוות הזה זיהוי של עשרה ירחים לא מוכרים של צדק. ריבוי הגילויים בשנים האחרונות מרמז שהמספר כמובן אינו סופי, וירחים רבים עוד עשויים להתגלות ככל שתחום הטלסקופיה משתכלל.


משתייכים לשלוש קבוצות, 17 בכיוון הפוך, שלושה בכיוון הרגיל. הירחים שהתגלו | איור: מכון קרנגי

מתחלקים לקבוצות

עשרים הירחים שהתגלו הם קטנים למדי, קוטר כל אחד מהם כחמישה קילומטרים, והם מקיפים את שבתאי במסלול רחוק יחסית, מחוץ למערכת הטבעות המפורסמת שלו. מבין העשרים, הירחים הקרובים יותר לשבתאי משלימים הקפה סביבו בשנתיים בערך, והרחוקים יותר משלימים הקפה בערך בשלוש שנות ארץ.

17 מהירחים שהתגלו מקיפים את שבתאי בכיוון הפוך מהסיבוב העצמי של כוכב הלכת (retrograde), ובכך הם מצטרפים לקבוצת הירחים של שבתאי המכונה "הקבוצה הנורדית", משום ששמותיהם לקוחים מהמיתולוגיה הנורדית. כל הירחים בקבוצה הזו סובבים את שבתאי בכיוון "הפוך", מה שמחזק את הסברה שהם למעשה שברים של ירח קדום שהתפרק. "היווצרות קבוצות כאלה של ירחים חיצוניים נראית גם סביב צדק, והיא מעידה כנראה על התנגשויות אלימות שאירעו בין ירחים של שבתאי, או על התנגשויות של ירחים קדומים עם גורמים חיצוניים, למשל אסטרואידים או שביטים", הסביר שפרד.

גם שניים משלושת הירחים האחרים שייכים לקבוצה מוגדרת של ירחים, המכונה "הקבוצה האינוּאִיטִית", שוב, על שם המיתולוגיה שממנה נלקחו שמות הירחים בה. אלה ירחים המקיפים את שבתאי עם כיוון הסיבוב שלו (prograde), בזווית חדה יחסית למסלול שלו (כ-46 מעלות), ובמסלול פנימי יותר מרוב הירחים האחרים, אך עדיין הרחק מחוץ לטבעות. גם הם כנראה שרידים של ירח גדול יותר שהתפרק בהתנגשות אלימה.

הירח העשרים מקיף את שבתאי עם כיוון הסיבוב שלו, בזווית המתאימה לקבוצת הירחים המכונה "הקבוצה הגאלית", אבל במסלול רחוק משאר הירחים בקבוצה, כך שלא ברור אם הוא אכן נוצר באותו מקור.


אחד הירחים (מסומן בשני קווים) בצילומים הממחישים את תנועתו ביחס לרקע | מקור: סקוט שפרד, מכון קרנגי

היווצרות מאוחרת

"חקר המסלולים של הירחים האלה עשוי לחשוף את הדרך שבה הם נוצרו ולשפוך אור על התנאים שהיו סביב שבתאי בזמן היווצרותם", אמר שפרד. על פי הסברה המקובלת כיום, כוכבי הלכת נוצרו מתוך ענן שטוח (דיסקה) של גז ואבק שנותרה סביב השמש לאחר היווצרה, והירחים של כוכבי הלכת הגדולים נוצרו באופן דומה מעודפי האבק והגז שנותרו סביבם. לדברי שפרד, ריבוי אבק וגז בעת התפרקותם של ירחים היה גורם לחיכוך רב עם שבריהם ומאט את מהירותם עד שהיו נבלעים בסופו של דבר בשבתאי עצמו. "העובדה שהירחים שהתגלו כעת המשיכו להקיף את שבתאי לאחר התפרקות הירחים שמהם נוצרו, מעידה שההתפרקויות אירעו בשלב מאוחר של היווצרות כוכב הלכת, לאחר שהגז והאבק כבר לא היו גורם משמעותי", סיכם שפרד.

בעקבות הגילוי, מזמינים במכון קרנגי את הציבור להציע שמות לירחים של שבתאי. המכון השיק תחרות פומבית, כאשר התנאים הם בחירת שמות של ענקים מהמיתולוגיות הרלוונטיות. 17 ירחים יקבלו שמות ענקים מהמיתולוגיה הנורדית, שניים מהמיתולוגיה האינואיטית ואחד מהמיתולגיה הגאלית. אפשר להגיש שמות לתחרות עד 6 בדצמבר השנה. את הפרטים המלאים של ירחי שבתאי, כולל החדשים שהתגלו, אפשר למצוא כאן.

סרטון של מכון קרנגי על גילוי הירחים של שבתאי:

https://davidson.weizmann.ac.il/programs/spaceandbeyond

0 תגובות