התחממות הגלובלית בעשורים האחרונים הובילה לשינויים רבים על פני כדור הארץ. אחד משינויים אלו הוא קצב הגידול של צמחים. השינוי האקלימי גרם לעליית בקרינת השמש והמשקעים, שהובילו לעונות גידול ארוכות יותר. מבדיקת נתונים משנות השמונים והתשעים נראה כי הצמחיה היבשתית בעולם גדלה בקצב מהיר יותר (עליה של 6%). כתוצאה מכך הצמחיה קיבעה יותר פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה בתהליך הייצור הראשוני (יצירת תרכובות אורגניות מפחמן חמצני בתהליך הפוטוסינתיזה) וסייעה בבלימת עליית ריכוזו באטמוספירה. יחד עם זאת, מנתונים עדכניים אודות העשור האחרון נראה כי הטמפרטורות העולות גרמו לבצורות ארוכות ותכופות יותר, כך שצמחים רבים מתו וחלה ירידה של כאחוז בייצור הראשוני. זוהי אומנם ירידה מתונה ,אולם היפוך המגמה עלול להיות בעל השפעות מרחיקות לכת בכל הקשור לגידולים חקלאים ומחזור הפחמן בכדור-הארץ.

הסרטון שלפנינו עוסק בהשפעת השינויים האקלימיים על צמחיית כדור-הארץ ואודות השפעתם של הצמחים על מחזור הפחמן.

סרטון זה תורגם ע"י צוות אתר דוידסון אונליין.
הסרטון הופק ע"י סוכנות החלל האמריקנית - NASA.

0 תגובות