מדיניות ביטולים וזיכויים

מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה

אנו מקווים שהתלמידים יתחילו את התוכנית ויסיימו אותה בהצלחה רבה. יחד עם זאת, קיימות מספר נקודות יציאה.

שלב א':

עזיבה לאחר המפגש הראשון – יינתן החזר בסך 800 ש"ח.

עזיבה לאחר המפגש השני – יינתן החזר בסך 650 ש"ח.

עזיבה לאחר המפגש השלישי ואילך – לא יינתן החזר.

שלב ב':

עזיבה עד סוף נובמבר  – יינתן החזר בסך 1,200 ש"ח.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.