מדיניות ביטולים וזיכויים

מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה

אנו מקווים שהתלמידים יתחילו את התוכנית ויסיימו אותה בהצלחה רבה. יחד עם זאת, קיימות מספר נקודות יציאה.

שלב א':

עזיבה לאחר המפגש הראשון – יינתן החזר בסך 800 ש"ח.

עזיבה לאחר המפגש השני – יינתן החזר בסך 650 ש"ח.

עזיבה לאחר המפגש השלישי ואילך – לא יינתן החזר.

שלב ב':

עזיבה עד סוף נובמבר  – יינתן החזר בסך 1,200 ש"ח.