מדיניות ביטולים וזיכויים

הכיתה הארצית למדעי כדור הארץ

סמינר הפתיחה:

ניתן לבטל את ההרשמה עד יום לפני מועד תחילת הסמינר ולקבל החזר כספי מלא.
מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.

שנה א':

​​החזר כספי מלא יינתן עד חודש לפני מועד הסיור הראשון.
​במהלך החודש שלפני מועד הסיור הראשון ועד לתחילתו יינתן החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול.
​החל מהסיור הראשון יינתן החזר יחסי בהתאם למספר הסיורים שבהם השתתף התלמיד.

שנה ב':

עד חודש לפני מועד תחילת הפעילות יינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% דמי ביטול.
​עד שבוע לפני מועד הפרויקט המחקרי יינתן החזר כספי בשיעור 75%.
לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.