מדיניות ביטולים וזיכויים

הכיתה הארצית למדעי כדור הארץ

סמינר הפתיחה:

ניתן לבטל את ההרשמה עד יום לפני מועד תחילת הסמינר ולקבל החזר כספי מלא.
מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.

שנה א':

​​החזר כספי מלא יינתן עד חודש לפני מועד הסיור הראשון.
​במהלך החודש שלפני מועד הסיור הראשון ועד לתחילתו יינתן החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול.
​החל מהסיור הראשון יינתן החזר יחסי בהתאם למספר הסיורים שבהם השתתף התלמיד.

שנה ב':

עד חודש לפני מועד תחילת הפעילות יינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% דמי ביטול.
​עד שבוע לפני מועד הפרויקט המחקרי יינתן החזר כספי בשיעור 75%.
לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.