תומס היגהם (Higham) הוא מנהל ביחידת מאיץ הרדיו-פחמ באוניברסיטת אוקספורד. מחקריו מתמקדים בתארוך עצמות באתרים ארכיאולוגיים באירואסיה מהתקופה הפליאוליתית התיכונה והעליונה.

  • 0 مقالات
  • 0 تعليقات