מלינה וונר מויר (Wenner Moyer) היא עורכת בסיינטיפיק אמריקן. היא כתבה על מגפות חוזרות בארצות הברית בגליון מאי 2018 של כתב העת.

  • 0 مقالات
  • 0 تعليقات