לכל התוכניות

פתרון בעיות וחקר טכנולוגי במדע וטכנולוגיה בחט"ב − מובילי טכנולוגיה

במכון דוידסון אנחנו עוסקים לא רק בתלמידים, אלא גם מכשירים מורים למצוינות מדעית, חינוכית וטכנולוגית (קיץ תשע"ו)

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה בשיתוף עם המרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב מזמין אותך להצטרף להשתלמות המיועדת למורים שיובילו את תחום הטכנולוגיה בחט"ב. היקף ההשתלמות 30 שעות והיא מוכרת לאופק חדש.

מטרות ההשתלמות:

1. פיתוח והעמקת ההבנה של מהות הטכנולוגיה

2. הקניית ידע וכלים פדגוגיים ייחודיים להוראה, למידה והערכה של טכנולוגיה.

3. הכרת הטכנולוגיה כציר אורך במסגרת הוראת מו"ט בחט"ב

4. חשיפה לדוגמאות המתמקדות בנושא ,מהצורך לפתרון בעיה" בשלוש רמות: רמת התלמיד, רמת המורה והרמה האקדמית

5. הרחבה והעמקה בתחום מדע וטכנולוגיה

להורדת תוכנית הלימודים (כולל שעות ההשתלמות)

הרשמה להשתלמות

קהל:

מורים למדע וטכנולוגיה בחט"ב

זְמַן:

29-26 ביוני 2016

מקום:

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

מחיר:

ללא עלות

אֵיך:

אפשר להירשם באתר או במרכז הרישום.

עוד על התוכנית

היקף ההשתלמות: 30 שעות. מוכר לגמול, מוכר לאופק חדש, עם ציון.

הרשמה להשתלמות