לכל התוכניות

פתרון בעיות וחקר טכנולוגי במדע וטכנולוגיה בחט"ב ובחט"ע

בדגש על סוגיות אתיות במדע וחברה (קיץ תשע"ו)

רוצים ללמד סוגיות במדע וחברה? שואפים להכיר טוב יותר סוגיות משמעותיות במדע וחברה?
אנו מציעים לציבור המורים למדעים בכיתות ז'-י"ב 30 שעות השתלמות עם ציון בנושא "שילוב סוגיות במדע וחברה בכיתה".  

בהשתלמות

  • ניחשף למגוון רחב של סוגיות רלוונטיות ואקטואליות במדע וחברה בארץ ובעולם
  • נלמד על המורכבות של העברת שיעור בנושאים הללו ואיך מתמודדים איתה
  • נתוודע לאומנות הטיעון כפי שהיא משתקפת מתחום הלוגיקה הפורמלית והבלתי פורמלית
  • נלמד איך להקנות מיומנויות טיעון לתלמידים בהתמודדות עם סוגיות במדע וחברה
  • נכיר מגוון פעילויות שמעודדות תרגול של מיומנויות טיעון
  • ניחשף למשחק ה"דיבייט", נתנסה בו ונלמד להעביר אותו בכיתה

להורדת תוכנית הלימודים (כולל שעות ההשתלמות)

הרשמה להשתלמות

קהל:

מורים למדעים בחטיבת הבינים ובחטיבה העליונה

זְמַן:

6-3 ביולי 2016

מקום:

במכון דוידסון לחינוך מדעי שבקמפוס מכון ויצמן למדע ברחובות

מחיר:

בחינם

אֵיך:

אפשר להירשם באתר או במרכז הרישום

עוד על התוכנית

היקף ההשתלמות: 30 שעות. מוכר לגמול ולאופק חדש, מוכר לעוז לתמורה. עם ציון

הרשמה להשתלמות