לכל התוכניות

הכנס השלישי לשילוב התקשוב בחינוך המתמטי

פדגוגיה חדשנית באמצעות כלים טכנולוגיים

כנס מתקיים זו השנה השלישית ברציפות בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי ומשרד החינוך. הכנס מיועד לאנשי חינוך מתמטי ומורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי. מטרתו להעניק למשתתפים במה לחלוק בה ידע פדגוגי, דידקטי ומתמטי ורעיונות לשילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה, תוך שימת דגש על העקרונות הפדגוגיים המלווים את התהליך.

הרשמה לכנס

קהל:

מורים למתמטיקה בעל יסודי ואנשי אקדמיה העוסקים בחינוך מתמטי

זְמַן:

ביום חמישי 23 ליוני 2016, י"ז באייר תשע"ו

מקום:

באולם הברווז, מכון דוידסון לחינוך מדעי שבקמפוס מכון ויצמן למדע ברחובות

מחיר:

ההשתתפות בתשלום של 40 ש"ח ומחייבת הרשמה מראש עד יום חמישי, י' בסיוון תשע"ו, 16 ביוני 2016 , לאחר ה-19 ביוני תתאפשר הרשמה בתשלום של 60 ש"ח על בסיס מקום פנוי

אֵיך:

ההרשמה לכנס נעשית באתר (במחשב ולא במכשיר נייד). מומלץ להירשם דרך דפדפן כרום. מספר המקומות מוגבל וההרשמה תעשה על בסיס מקום פנוי

עוד על התוכנית

10:00-09:30: התכנסות וכיבוד באולם הברווז
 
10:15-10:00: דברי ברכה:
ד"ר אורלי לכיש זאליט, ראש יחידת התמד"ע (התפתחות מקצועית למורי מדעים ומתמטיקה)
מכון דוידסון לחינוך מדעי במכון ויצמן למדע
גב׳ נרית כץ*, מפמ״ר מתמטיקה
 
10:30-10:15: סרטון קצר :"This Will Revolutionize Education" ד"ר עינב אייזיקוביץ'-עודי 
מבט עתידי מתמטי-טכנולוגי: ד״ר יוסי אלרן, מנהל יחידת הטכנולוגיה, מכון דוידסון לחינוך מדעי
 
11:30-10:30: הרצאת פתיחה: טכנולוגיה של המאה ה־21 לשירות המתמטיקה, מאז ועד היום
ד״ר רותי רייז, מדריכת תקשוב ארצית, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
 
אולם הברווז:
12:15-11:30: בימת המורה בראייה שש שנתית – אולם הברווז
בהנחיית פרופ׳ מיכל טבח, אוניברסיטת תל אביב
 
12:30-12:15: הפסקה קפה  
 
13:30-12:30: סדנאות: סבב א'
 • תמונת המרא"ה: הערכה מעצבת ממוחשבת בזמן אמת בכיתה/ ד"ר שי אולשר (כיתה 1)
 • פעילויות חקר מתמטיות בווטסאפ/ רובה קרדוש ורוכני קעואר (מעבדה 2)
 • בניית גופים במרחב והתבוננות בהם מזוויות ראייה שונות/ עידן טל (מעבדה 3)
 • מהי שאלה טובה: המפתח לשיחה ולוויכוח באמצעות בסוקרטיב/ יוני עמיר (מעבדה 4)
 • מחט בופון / אמיר זקצר (מעבדה 5)
 • שימושים מתקדמים בגיאוגברה: שימוש Sequence / אנני פלינט (מעבדה 6)
 • טיול מתמטי / ד"ר רותי רייז (נקודת יציאה: ברחבת הברווז)
 
14:00-13:30: הפסקת צהריים קלה
 
14:50-14:00: סדנאות: סבב ב'
 • Treasure HIT: "חפש את המטמון" בשירות המתמטיקה / ארמנד ליבוביץ' (כיתה 1)
 • שילוב פעילויות מחשב במתמטיקה משולבת / ד"ר נורית הדס (מעבדה 2)
 • התמודדות עם קשיים של כיתה הפוכה / ד"ר עינב אייזיקוביץ'-עודי (מעבדה 3)
 • מתמטיקה זה משחק ילדים: משחק Jeopardy/ אורנה גרף (מעבדה 4)
 • שימושים של מקומות גיאומטרים/ אמיר זקצר (מעבדה 5)
 • שימושים מתקדמים בגיאוגברה: שימוש Sequence / אנני פלינט (מעבדה 6)
 • טיול מתמטי / ד"ר רותי רייז (נקודת היציאה: ברחבת הברווז)
 
16:00-15:00: הרצאת סיכום: הרהורים על דור ה־Z / ד״ר שמעון אזולאי
 
16:15-16:00: סיכום ודברי תודה: ד״ר עינב אייזיקוביץ'-עודי ויוני עמיר
הרשמה לכנס