הכנס החמישי לשילוב התקשוב בחינוך המתמטי | 24 ביוני

באולם הברווז, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע ברחובות

הכנס נעשה בשיתוף פעולה עם ד"ר רותי רייז, מדריכה ארצית במתמטיקה, משרד החינוך

 
בתוכנית:
9:30– 10:00 התכנסות וכיבוד בלובי אולם הברווז
10:00– 10:15
דברי ברכה
ד"ר אורלי לכיש זאליט, ראש יחידת התמד"ע התפתחות מקצועית למורי מדעים ומתמטיקה, מכון דוידסון לחינוך מדעי במכון ויצמן למדע
גב׳ נרית כץ, מפמ״רית מתמטיקה
10:15– 11:15
הרצאת פתיחה: התקשוב לשירות טעויות במתמטיקה
ד״ר רותי רייז, מדריכה ארצית למתמטיקה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
11:15– 11:30 זמן מעברים
11:30– 12:30
סדנאות סבב א: חקר, גילוי והערכה
- מה כבר נותר לגלות על פולינום ממעלה שלישית?/ ד״ר עינב אייזיקוביץ-עודי ואסתר גרונהט (מעבדה 2)
- חדר בריחה באמצעות Deck.toys / ורד בן עמי ויונית עמית (מעבדה 5)
- Formative Go / מירטה לוין (מעבדה 3)
- פיתוח פעילות חקר בנושא בעיות קיצון / ד״ר אתי אופנהיים (מעבדה 6)
- יישומונים בשירות משימטיקה / רעות פרשה (כיתה 1)
- טיול מתמטי / ד"ר רותי רייז (אולם הברווז)
- מקומות גיאומטריים / מרים גור (כיתה 2)
12:30– 12:45 הפסקה קפה
12:45– 13:45 סדנאות סבב ב: סביבות למידה ומשחוק
- הוראה בסביבת ווטסאפ / ד״ר עינב אייזיקוביץ-עודי (מעבדה 2)
- הוספת שכבות מידע באמצעות ה- Thinglink / ורד בן עמי (מעבדה 5)
- סיטואציות מחוללות שאלות /יוני עמיר (מעבדה 3)
- שימושים מתקדמים בגיאוגברה: שימוש Sequence / אנני פלינט (מעבדה 6)
- ניווט מתמטי / ליאת טמיר (מעבדה 4)
- תמונת המרא"ה: הערכה מעצבת ממוחשבת בזמן אמת בכיתה / רחל גרין (כיתה 1)
13:45– 14:30 הפסקת צהריים קלה
14:30– 15:15
הרצאות קצרות באולם הברווז:
- השתלמות בית ספרית לשילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה-קול קורא / ד"ר אביטל אלבוים-כהן
- פורטל התוכן החינוכי / מירטה לוין, סרואת ביתם הוארי וורד בן עמי 
- כסביבת למידה / נדב קבלרצ'יק Moodle 
15:15– 16:00 הרצאת סיכום: האם ניתן להעביר ריחות בתקשורת? פרופ' דוד הראל, מכון וייצמן למדע
16:00– 16:15 חידון מתמטי, ד״ר עינב אייזיקוביץ' עודי, מכון דוידסון לחינוך מדעי
16:15– 16:30 סיכום ודברי תודה