מחקר בדק את ההתחייבות של 25 חברות ענקיות להפחית את פליטת הפחמן שלהן לאפס, וגילה כי בפועל הן מתחייבות להרבה פחות

לקראת ועידת האקלים האחרונה של האו"ם בסוף שנת 2021, הצטרפו מספר גדול של חברות בעלות השפעה להתחייבותן של הממשלות להוריד לאפס את פליטות הפחמן בעשורים הקרובים. אבל מניתוח נתונים זמינים לציבור שביצע מכון המחקר הגרמני NewClimate, נראה ש-25 מבין החברות האלה – שאחראיות יחד לחמישה אחוזים מסך פליטות גזי החממה הגלובליות, או במינוח המקצועי סך כל טביעות הרגל האקולוגיות שלהן מגיע לכ-2.7 GtCO2e – מתחייבות למעשה להרבה פחות מכך. 13 מבין 25 החברות הציגו תוכניות מפורטות העתידות להפחית רק 40 אחוז מהפליטות בממוצע במהלך העשורים הקרובים, ולא 100 אחוז, כפי שהבטיחו. מביניהן, חמש התחייבו להפחית את הפליטה לפחות מ-15 אחוז, ורק שלוש חברות התחייבו בבירור להפחית את פליטת גזי החממה שלהן לפחות מעשרה אחוזים מהיקפן הנוכחי. 12 החברות הנותרות לא סיפקו פרטים ברורים על התחייבויותיהן. ביחד, 25 החברות מתחייבות לצמצם פחות מ-20 אחוזים מטביעת הרגל האקולוגית שלהן. בין 25 החברות גם חברות מוכרות מאוד, כמו גוגל, אמזון, איקאה ואפל. מקורות הפליטה העיקריים שונים בין חברה לחברה, למשל באיקאה המקור העיקרי הוא עיבוד של חומרי גלם, ובגוגל המקור העיקרי הוא צריכת חשמל למרכזי הנתונים. 

מדעני אקלים מזהירים כי התדירות והחומרה של שריפות קשות, בצורת, שיטפונות והשלכות אחרות של שינויי האקלים, ימשיכו לעלות לפחות עד שהממשלות יצליחו לעצור את פליטת גזי החממה. כדי שמדינות ימלאו את התחייבויותיהן בנושאים סביבתיים, יש חשיבות עליונה לפעולות בנושא האקלים של החברות הפועלות בתחומיהן. אך מדענים, אנשי איכות הסביבה וקובעי מדיניות מתקשים להעריך כמותית את  התחייבויות האקלים של חברות מסחריות. מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש (Guterres) הביע חששות דומים במהלך ועידת האקלים, והודיע כי ימנה צוות מומחים שיגבש סטנדרטים ברורים למדידה ולניתוח של התחייבויות אקלים של תאגידים וגופים לא-ממשלתיים אחרים, כמו גם של ערים ומדינות.

הפחתת הפליטות של גזי חממה | איור: NicoElNino, Shutterstock
הבדל בין הבטחות פומביות להתחייבויות רשמיות. הפחתת הפליטות של גזי חממה | איור: NicoElNino, Shutterstock

לא מפחיתים, מקזזים

כאילו ניתוח ההתחייבויות של חברות לצמצם את פליטות הפחמן שלהן אינו משימה מסובכת דיה, הסיפור נעשה מורכב עוד יותר בגלל חישוב הקיזוז של פליטות. גוף שפעילותו גורמת לפליטת פחמן דו-חמצני יכול לקזז חלק ממנה על ידי השקעה בפרויקטים כמו ייעור ולכידת פחמן. מבין 25 החברות שנסקרו, 19 מבססות את תוכנית צמצום הפליטות שלהן על האפשרות לקזז את הפליטות בפרויקטים כאלה, על חשבון הפחתה בפועל של פליטת גזי חממה כתוצאה מפעילותן.

לאחר פרסום הדוח, חלק מהחברות המוזכרות בו הגיבו לממצאים. למשל, אמזון הגיבה כי היא נמצאת במסלול להנעת הפעילות ב-100 אחוז אנרגיה מתחדשת עד 2025, חמש שנים לפני היעד המקורי. איקאה טוענת שקיימת תוכנית להתמודדות עם האתגרים המורכבים שנותרו, בהם טביעת הרגל האקלימית של החברה.

המפתח להאטת ההתחממות של כדור הארץ הוא חדשנות, ולחברות מסחריות יש תפקיד מרכזי במציאת פתרונות שיביאו להפסקה או לצמצום של פליטת פחמן דו-חמצני לאטמוספרה, כלומר דה-קרבוניזציה. יש להאיץ בדחיפות את המאמצים למצוא פתרונות כאלה. הממצאים של הדוח מלמדים כי חברות חייבות להיות כפופות לפיקוח ובקרה הדוקים כדי לוודא שהן אכן עומדות בהתחייבויות שלהן, וכי יש לחייב אותן לתת דין וחשבון אם לא עמדו בהן. 

סיבריג סמיט (Smit), מנתחת מדיניות אקלים ומחברת-שותפה של הדוח, מסבירה בכתבה בכתב העת המדעי Nature כי המטרה היא ליצור לולאת משוב חיובי שתסייע לחברות המובילות בשוק לפעול, ללמוד ובסופו של דבר לתמוך במדיניות הממשלתית הדרושה כדי להבטיח שינוי. "אם הגדולים ייתנו את הדוגמה, בסופו של דבר יבואו בעקבותיהם גם אחרים," הדגישה סמיט.

 

0 תגובות