לא מפורסם

Ben Zvi High School, Israel,

Bialik, Canada 

Bliche High School, Israel

B'Nei Akiva Canada 

Dulwich School, UK,

Escuela Tecnina, Argentina,

Gimnazija Nova Gorica, Slovenija

Gimnazija Želimlje, Slovenija,

Hemda, Israel,

Ibstock Place, UK,

Milestone Institute, Hungary,

Ort Rabin, Gan Yavne, Israel,

Retamar school, Spain,

Scwartz Reisman, De-Shalit, Israel,

Yigal Alon High School, Israel,

 

 

 

 

 

 

 

 

0 תגובות