הפעם הניסוי שלנו הוא משחק סיני עתיק, שבו עלינו ליצור צורה אחת גדולה על ידי הרכבה של צורות גיאומטריות קטנות יותר.

ציוד

  • דף נייר

  • סרגל

  • כלי כתיבה

  • מספריים

הניסוי

את מהלך הניסוי אפשר לראות בסרטון:

הסבר

בעזרת שבעת החלקים של הטנגרם אפשר ליצור מגוון צורות שונות זו מזו, וכיום אנחנו מכירים אלפים של צורות. אפשר ליצור גם צורות דומות זו לזו, כך שיהיה לנו מאוד קשה להבדיל בין השתיים.

כך קורה בסרטון. סידור חלקי הטנגרם יצר בעזרת אותם חלקים שני מבנים שונים בצורת איש. שתי הדמויות דומות, קשה להבדיל ביניהן, אבל לאחת הדמויות יש רגל ולשנייה אין. נדמה שמאותם חלקי טנגרם נוצרו שתי דמויות, שבאחת מהן יש משולש עודף ובשנייה אין.

כמובן, זה בלתי אפשרי. אנחנו יכולים לראות שכל המשולשים, הריבוע והמקבילית נמצאים בשתי הצורות.

קווי המתאר של שתי הצורות כמעט זהים, אך הגדלים שלהן שונים | מתוך הסרטון
קווי המתאר של שתי הצורות כמעט זהים, אך הגדלים שלהן שונים | מתוך הסרטון

הסוד הוא בסידור שונה של החלקים. הגוף של שתי הדמויות נדמה זהה במבט ראשון. הראשים של שתי הדמויות מורכבים מריבוע ומשולש באותם גדלים, ולכן הראש בשתי הדמויות זהה. הידיים המושטות קדימה בנויות גם הן מאותה מקבילית ולכן הן זהות. 

ההבדל הוא בגוף של שתי הדמויות: הגוף מימין מורכב משלושה משולשים: שני משולשים גדולים ומשולש בינוני יוצרים את הגוף ואת הבטן הבולטת, ועוד משולש רביעי יוצר את הרגל.

הגוף משמאל מורכב מארבעה משולשים: שני משולשים גדולים, משולש בינוני ועוד משולש קטן שיוצר את הבטן הבולטת. הגוף של שתי הדמויות אומנם דומה מאוד, אבל אם נשווה בין הגדלים של המשולשים המרכיבים את הגופים, נראה שהמשולשים המרכיבים את הגוף בעל הרגל (ימין) קטנים יותר מאלה המרכיבים את הגוף ללא הרגל (שמאל). ההפרש בין הגוף הקטן ובעל הרגל ובין הגוף הגדול ללא הרגל, הוא בדיוק שטח רגלו של האיש בעל הרגל.

הטנגרם ידוע כמשחק מתעתע מאוד. נסו למצוא עוד סידורים שיתעתעו במחשבה. בהצלחה!

 

0 תגובות