אדום, ירוק וכחול נחשבים שלושת צבעי היסוד, ובאמצעות החיבור שלהם ביחסים שונים אפשר ליצור כל צבע שנרצה. בהדגמה הבאה, הלקוחה מתוך המופע "פיסיקה בכיף" עם ד"ר משה רשפון, תוכלו לראות איך שלושה מקרני אור צבעוניים המקרינים את צבעי היסוד מאפשרים לחזות בחיבורי הצבעים השונים – וגם איך אנו יכולים ליצור צל שלא יהיה שחור אלא צבעוני.

בהדגמה רואים בבירור שבכל מקום שבו שתי אלומות אור חופפות נוצר צבע חדש, ואילו במרכז – שבו כל שלוש האלומות חופפות – האור נראה לבן.

חשוב לציין שמבחינה פיסיקלית אין שום ייחוד דווקא לצבעים אדום, ירוק וכחול. והסיבה לכך שהם יכולים ליצור צבעים אחרים מהשילובים שלהם קשורה דווקא לביולוגיה ולמבנה העין האנושית. עינינו מכילות שלושה סוגים של קולטני צבע, הרגישים לאור בצבעים אדום, ירוק וכחול. ההפעלה של הקולטנים האלה בעוצמה שונה היא הדבר המאפשר לבני האדם ראיית צבע ומניח למוח שלנו לתפוס את כל הצבעים הנראים בעולם.

כששמים מוט בין המקרן למסך הוא מסתיר חלק מאלומות האור. כיוון שמדובר בשלוש אלומות שונות המגיעות מכיוונים שונים, המוט אינו מסתיר את כל האלומות ביחד והאור מהמקרנים האחרים ממשיך להגיע למסך גם במקום שבו המוט הסתיר את האור מהמקרן השלישי. כך נוצר צל צבעוני. רק כשמסתירים את כל האור המגיעים למסך, למשל, כשמקרבים את המוט למסך או עוברים לחלק במסך שאותו מאירה רק אלומה אחת (כפי שאפשר לראות בסרטון), הצל שנוצר יהיה שחור.

השימוש בתאורה בשלושת צבעי היסוד היא הדבר שמאפשר ליצור את כל מגוון הצבעים בטלוויזיות ובמסכי מחשב.


צילום של מסך מחשב המציג צבע לבן, בהגדלה פי 400. רואים שהמסך מורכב מאזורים צפופים המאירים בצבעי אדום, ירוק וכחול

מצלמות דיגיטליות משתמשות באותה שיטה כמו זו של העין האנושית – הן נעזרות בחיישנים נפרדים הרגישים לשלושת צבעי היסוד כדי ליצור את כל מגוון הצבעים הנראה לעין אנושית.

בשונה ממסכים, דברי דפוס וצבעים רגילים בעולם הפיזי אינם מאירים כמו אלומות האור שבהדגמה, אלא מחזירים ו/או בולעים את האור חיצוני המאיר עליהם. לכן צבעי דפוס מבוססים על עיקרון הפוך חיסור ובליעה של צבעים מהאור הלבן המוקרן אליהם. כך קורה שאם נערבב את כל צבעי היסוד בצבעי גואש למשל, הצבע שנקבל יהיה דווקא שחור – כי הוא יבלע את כל צבעי הקשת.

להרחבה ראו את הכתבה על שיטות לחיסור וחיבור צבעים.

לפרק הקודם: האוניברסליות של כוח המשיכה

לפרק הבא: כיסא מסמרים כשהכוח מתחלק

0 תגובות