אטמוספרה היא עטיפה של גזים סביב כוכבי לכת או כוכבי שבת. המעטפת קיימת ואינה מתפוגגת בגלל כוח המשיכה. בכתבה הזו אנו מתייחסים לאטמוספרת כדור הארץ. אטמוספרת כדור הארץ שומרת על סביבה קבועה יחסית של טמפרטורה, לחות והרכב גזים, וכן סופגת ומסננת את מרבית הקרינה האולטרא-סגולה המסוכנת. מכלול התכונות הללו מאפשרות את החיים כפי שהם כיום.

עם זאת, האטמוספרה השתנתה בצורה משמעותית מאז היווצרות כדור הארץ. לפני כ-4 מיליארדי שנים בערך, כאשר כדור-הארץ החל להיווצר, לא היה בו חמצן חופשי; תהליכים שונים הביאו את אחוז החמצן ל0.1% לפני כ 2.5 מיליארד שנה, בין השאר אודות לבקטריות שהפרישו את החמצן כפסולת - משום שהחמצן היה רעיל להם. מאז ועד לפני כחצי מיליארד שנה אחוז החמצן עלה והתייצב על כ-21% ממרכיבי האטמוספרה. כיום האטמוספרה מכילה כ 78% חנקן, 21% חמצן, ואת האחוז הנותר מרכיבים בעיקר ארגון ופחמן דו-חמצני.

שכבות האטמוספרה הן:

 • טרופוספרה (Troposphere)- השכבה התחתונה בה מתקיימים החיים. גובהה 7 ק"מ בקטבים ו17 ק"מ בקו המשווה.
 • סטרטוספרה (Stratosphere)- עד גובה של כ-50 ק"מ. שכבת האוזון מצויה באזור זה.
 • מזוספרה (Mesosphere)- עד גובה 80-85 ק"מ. בשכבה זו נשרפים רוב המטאורים החודרים לכדור הארץ.
 • תרמוספרה (Thermosphere)- עד גובה 640 ק"מ. תחנת החלל הבינלאומית מצויה בשכבה זו - 320-80 ק"מ.
 • אקסוספרה (Exosphere)- מגובה 500-1000 ק"מ ועד 10,000 ק"מ. הגבול החיצוני של האטמוספרה.

2 תגובות

 • גרשון איצקוביץ

  חלוקת הגזים באחוזים מה- 1% שאיננו חנקן וחמצן

  לפי מה שאתם כותבים - 1% מנפח הגזים באטמוספירה הם כלל הגזים מלבד חנקן וחמצן .
  איך מתחלק פילוג האחוז הזה בין שאר הגזים . כמה אחוז מכלל ה- 1% מהווה מימן והליום ?

 • אביב

  הרכב גזי החממה באטמוספירה

  אם הבנתי נכון חנקן וחמצן אינם גזי חממה והם מרכיבים 99% מגזי האטמוספירה. האם זה אומר שגזי החממה מהווים רק כ 1% מסה"כ הגזים המרכיבים את האטמוספירה?
  בנוסף, מסה"כ גזי החממה איזה כמה אחוזים מהווה גז המתאן?