הכוח אשר מחזיק יחדיו מאסות גדולות הינו כח המשיכה. התשובה הקצרה ביותר לשאלה תיהיה כי סידור של גוף בצורה כדורית מפחית את האנרגיה שלו, ואכן זו תשובה נכונה, אולם הבה ננסה להסביר מדוע הדבר קורה.

המיוחד בצורה כדורית הינה הסימטריה המוחלטת שלה לסיבובים. אם ניקח נקודה על כדור, ונסתכל על החומר הנמצא בזווית מסוימת מימין לקו המחבר אותה עם מרכז הכדור או משמאל לקו זה, נראה בדיוק אותה כמות חומר. כתוצאה מכך הכח אשר מופעל על נקודה זו לכל כיוון פרט לכיוון מרכז הכדור (הכיוון הרדיאלי) מתאפס, שכן היא נמשכת על ידי כמות חומר זהה מכל הכיוונים.

בגופים שאינם כדוריים המצב יהיה שונה. הכח השקול תמיד יכיל רכיב אשר אינו לכיוון מרכז הגוף, כלומר רכיב אשר עלול להביא לניתוק נקודה זו מהגוף. כאשר אנו עוסקים בגרמי שמים עצומיים, הכח המשיכה גדול מאוד ולכן רכיבי כח אלו מביאים להתפרקות הגוף. זו הסיבה שגופים גדולים יכולים להיות כדוריים בלבד, כל אזור בגוף בו מתפתחת חריגה משמעותית מן הכדור, מתנתק מהגוף.

כמובן שקימים בחלל גופים כגון אסטרואידים קטנים אשר אינם כדוריים, אולם הדבר קורה בגופים קטנים יחסית בעלי מאסה נמוכה ולכן הכח הפועל אינו חזק מספיק כדי לפרק אותם.

0 תגובות