אם נשרטט את מסלול פלוטו ונפטון על דף נייר כלומר ב-2 מימדים, אנו ניווכח שמסלול פלוטו מתנגש עם מסלול נפטון. ניתוח המסלולים של פלוטו ונפטון ב-2 מימדים הוא מקור הטעות בכך שאנשים חושבים ששני כוכבי הלכת יתנגשו. למעשה התנגשות פלוטו-נפטון אינה אפשרית, לפחות לא במיליון השנים הבאות...


ב-2 מימדים אנו רואים כי פלוטו חותך את נפטון. אך למעשה שניהם נמצאים במישורים שונים ואינם מתנגשים.

כאשר פלוטו עוד נחשב לכוכב לכת, היה לו מסלול אליפטי מאוד לא רגיל. המסלולים של 8 כוכבי הלכת מסביב לשמש שלנו הם כמעט מעגליים, כלומר בעלי אקצנטריות נמוכה ועל אותו מישוב הקפה הנקרה מישור המילקה. למסלול של פלוטו יש נטייה של כ-17 מעלות ממישור המילקה, ראו איור מטה.
פלוטו מדי פעם היה נע למיקום שהיה קרוב יותר לשמש מאשר נפטון. מיקום זה של פלוטו התרחש ב-1979 ושוב ב-1999.
הפעם הבאה שפלוטו יתקרב לשמש יותר מאשר נפטון ב-2227. ב-1979 פלוטו "חתך" את מסלול ההקפה של נפטון ובאופן זמני היה כוכב הלכת ה-8 במיקומו מהשמש עד לשנת 1999. אם נבחן את מסלולם של פלוטו ונפטון ב-3 מימדים, יהיה ברור ששני כוכבי הלכת אינם יכולים להתנגש. כאשר פלוטו נמצא במיקום שיכול "לחתוך" את מסלול נפטון, הוא למעשה נמצא במישור הקפה שונה לחלוטין הרבה מעל למיקומו של נפטון.


מסלול ההקפה של פלוטו הינו בנטייה של כ-17 מעלות ממישור המילקה.

על כן, גם אם הם היו קרובים, פלוטו היה חולף מנפטון ממרחק רב ולא במסלול של התנגשות.
מה גם שהמיקום שפלוטו הגיע הכי קרוב לנפטון הינו בערך במרחק של מיליארד ק"מ. יתכן הדבר שאפקטים גרוויטציוניים בעתיד הרחוק יגרמו לשינוי מסלול הקפתו של פלוטו באופן כזה שהוא אכן יתנגש בנפטון. אולם, תרחיש זה עלול לקרות רק בעוד כמיליון שנה לפחות אם לא יותר.

0 תגובות