פתרון החידה:

המשוואה שלפנינו מורכבת מספרות רומיות
VI-IV=IX

שמשמעותן 9=6-4

יש שתי אפשרויות לפתור את החידה:

א. להזיז את הנר (או הספרה) שלפני ה-X ולהניח אותו על גבי פעולת החיסור (מינוס), נקבל:

VI+IV=X

או בספרות 10=6+4 - משוואה נכונה!

ב. להזיז את הנר (או הספרה) שאחרי ה-V הראשון ולהניח אותו על גבי פעולת החיסור (מינוס), נקבל:

V+IV=IX

או בספרות 9=5+4 - משוואה נכונה!

 

0 תגובות