תלמידה לתואר דוקטור במרכז קימל למדעי הארכיאולוגיה במכון ויצמן. את התואר השני עשיתי במחלקה למדעי הצמח באוניברסיטת תל-אביב. נושא התזה שלי היה בחינת השפעת חלבון מסוים על תהליכי בקרת השעתוק של מסלולי יצירת חומצות אמינו בצמח המודל ארבידופסיס. הרעיון היה להבין כיצד הצמח "מחליט" אלו חומצות אמינו לייצר ומתי, כדי להגביר באופן מלאכותי יצירה של חומצות אמינו החיוניות לבני אדם במזון. גם את התואר הראשון בביולוגיה עשיתי באוניברסיטת תל אביב.

נושא המחקר שלי בדוקטורט הוא שימוש בגלעיני זיתים מפוחמים שנמצאים באתרים ארכיאולוגיים, לשחזר כיצד נראה אקלים העבר.

לצד הלימודים, אני מתאמנת בקרב מגע כבר מספר שנים ונהנית מזמן איכות עם המשפחה.

  • 0Dirección
  • 0Comentarios