סטודנט לפיזיקה וכימיה באוניברסיטה העברית וחבר ועד באגודה הישראלית לאסטרונומיה

  • 0Dirección
  • 0Comentarios