מנו סכילטאוזן (Schiltuizen) הוא חוקר בכיר במרכז למגוון ביולוגי טבעי (Naturalis Biodiversity Center) בהולנד ופרופסור לביולוגיה אבולוציונית באוניברסיטת ליידן.

  • 0 Articles
  • 0 Comments