מנו סכילטאוזן (Schiltuizen) הוא חוקר בכיר במרכז למגוון ביולוגי טבעי (Naturalis Biodiversity Center) בהולנד ופרופסור לביולוגיה אבולוציונית באוניברסיטת ליידן.

  • 1 כתבות
  • 1 תגובות