מדיניות ביטולים וזיכויים

השתלמויות מורים ולבורנטים

ניתן לקבל החזר כספי מלא עד 2 ימי עבודה לפני מועד פתיחת ההשתלמות.
מעבר לכך לא יינתן החזר כספי.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.