כתבת לענייני מדע. כתבותיה מתפרסמות לעתים קרובות בסיינטיפיק אמריקן ובסיינטיפיק אמריקן מיינד.

  • 2כתבות
  • 0תגובות