פרופסור לפלאו-ביולוגיה באוניברסיטת לסטר שבאנגליה ויושב ראש קבוצת העבודה לנושא האנתרופוקן שהוקמה על ידי הוועדה הבין־לאומית לסטרטיגרפיה. יש לו חיבה מיוחדת לגרפטוליטים – זן נכחד של פלנקטון.

  • 1 כתבות
  • 0 תגובות