תאריכי מפגשים ח"צ

לשנת הלימודים תשפ"א

כיתה י'

מפגש ראשון: 25-24 בנובמבר 2020 (ימים ג'-ד')

מפגש שני: 26-25 בינואר 2021 (ימים ב'-ג')

מפגש שלישי: 20-19 באפריל 2021 (ימים ב'-ג')

כיתה יא'

מפגש ראשון: 10-9 בנובמבר 2020 (ימים ב'-ג')

מפגש שני: 13-12 בינואר 2021 (ימים ג'-ד')

מפגש שלישי: 13-12 באפריל 2021 (ימים ב'-ג')

כיתה יב'

מפגש ראשון: 27-26 באוקטובר 2020 (ימים ב'-ג')

מפגש שני: 6-5 בינואר 2021 (ימים ג'-ד')

מפגש שלישי: 9-8 במרץ 2020 (ימים ב'-ג')