תקנון ניצוצות מדע

תוכנית "ניצוצות מדע" לזכר משה פרגמנט היא תוכנית העשרה במדעים עבור תלמידים מצוינים בני הקהילה האתיופית. המסלול ב"ניצוצות" מחייב השתתפות בפעילות המתקיימת בקמפוס דוידסון צפון במכון ויצמן בכל ארבע שנות הפעילות: מכיתה ט' ועד כיתה י"ב . הפעילות מתקיימת פעם בשבוע.

  • תנאי קבלה לתוכנית

מספר המקומות בתוכנית מוגבל. הקבלה לתוכנית היא על סמך מבחן מעבר, ריאיון אישי ושיקול הדעת של  מנהלי התוכנית. הודעה על קבלה לתוכנית תיעשה בשיחה טלפונית לתלמיד.

תלמיד ייחשב כמשתתף בתוכנית לאחר שימלא טופס רישום וישלם את דמי ההשתתפות על סך 300 שקלים. התשלום יתבצע דרך טופס ההרשמה או טלפונית דרך מרכז הרישום: 08-9378300. ניתן להשלים את התשלום גם במזומן ביום פתיחת התוכנית. ביטול הרשמה והחזר כספי יתאפשרו עד לחודש אחרי תחילת הפעילות (13/12/18), בניכוי 5% דמי רישום.

  • כללי ההתנהגות

הגעה רציפה לתוכנית חשובה להצלחתה.

תלמיד בתוכנית מחויב להגיע לכל המפגשים עם חומר לימודי בתחום המדעים (ספרים, מחברות או מחשב נייד ומטלות לימודיות). תלמיד שאינו יכול להגיע, מחויב להודיע על כך מראש לרכז התוכנית ולציין את סיבת ההיעדרות.

ההתנהגות של התלמיד בתוכנית תהייה טובה, והוא יישמע להוראות צוות התוכנית. הלבוש בפעילות יהיה מתאים לפעילות במעבדה: נעליים סגורות. יש להימנע מלבוש חושפני.

מספר רב של היעדרויות, אי הגעה עם ציוד לימודי או התנהגות שאיננה הולמת יביאו לסיום השתתפותו של התלמיד בתוכנית. תלמיד שיורחק מהתוכנית לא יהיה זכאי להחזר כספי.

  • קשר ותקשורת

השנה יתקיים קשר בין רכז התוכנית לנציג בית הספר שבו התלמיד לומד. הקשר נועד להעברת מידע בין שני הצדדים במטרה לשקף את ההתקדמות והפעילות שעובר התלמיד בתוכנית ולהעצים אותו.

להורים יש חלק משמעותי בתמיכה ובקידום התלמיד. השנה יקיים רכז התוכנית קשר עם הורי התלמיד לאורך השנה.

התקשורת השוטפת בין התלמיד לצוות התוכנית (מנהלת, רכזת, חונך ועוד) תיעשה באמצעות הטלפון הסלולרי. כל חניכי התוכנית יהיו חלק מקבוצת ווטסאפ ייעודית שדרכה יועברו הודעות חשובות.