לכל התוכניות

פרח – תכנית לאומית להשפעה חברתית

פרח מפעיל סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

לאתר פרח ולהרשמה
 
מדי שנה משתתפים בפרויקט כ- 22,000 מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. חונכי וחניכי פרח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מקרית שמונה ועד אילת. בבסיס המודל של פרח עומד הקשר האישי, שמעצים את שני הצדדים ומטפח לכידות וסובלנות בחברה הישראלית.  הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם, מלגת לימודים.

פרח הוא הרבה יותר מפרויקט, הוא מוסד ציבורי ותיק ובעל השפעה הפועל לאורכה ולרוחבה של המדינה ובכל המגזרים. ארגון גדול המפעיל מידי שנה עשרות אלפי סטודנטים במסגרת פרויקטים שונים ומגוונים של חונכות. תכנית לאומית באמצעותה מממשת מערכת ההשכלה הגבוהה את חזונה ומעודדת את הסטודנטים למעורבות חברתית.

המודל של פר“ח מוכיח את עצמו שנה אחר שנה, משוכפל במדינות שונות בעולם, ונחשב למחלק המלגות הגדול ביותר בישראל מבחינת תקציב והיקף פעילות.

אנו שואפים לקיים חברה בעלת חוסן המושתת על אכפתיות
וערבות הדדית באמצעות קשרים מעמעותיים בין חונכים לחניכים