לכל התוכניות

כמו הים, כמו לב הים

התקדמות הטכנולוגיה ויכולת ההמצאה האנושית מאפשרות לנו להשתמש בים ובמשאביו למטרות רבות ומגוונות, בין השאר כדי לענות על הצרכים ההולכים וגדלים של האנושות.
לצד הפוטנציאל העצום הגלום בתנופת הפיתוח הזאת, קיימות גם תופעות בעייתיות דוגמת זיהום הים והחופים, פגיעה באוכלוסיות אקולוגיות והשפעות סביבתיות ואקלימיות שונות.
מדעי הים הוא תחום מחקר מרגש, הכולל חידושים רבים ומידע עדכני שמעוררים עניין וסקרנות בקרב תלמידים. התובנה הזאת עומדת בבסיס התוכנית החדשנית ללימוד מדעי הים.

התוכנית מחברת בין קהילות (מדעית, חינוכית ועסקית), ומעודדת יצירתיות וחדשנות המבוססות על שיתופי פעולה. התוכנית אף משתפת מחנכים, מתנדבים ומדענים בחיפוש אחר דרכים חדשות ללימודם ולתיווכם של תכנים מדעיים שמדגישים את מדעי הים.