לכל התוכניות

יחידת ההערכה

מנהלת היחידה: נעמה בר-און

כמו בכל שנה, הוקדש הרבעון האחרון לסיומם של דו"חות הערכה ולתכנונה של ההערכה לתשפ"א. כתמיד, אנו מבצעים תכנון זה עמכם. למרות הצמצום בהיקף הפעילות אנו ניתן מענה בשנה זו ל – 19 תוכניות / פעילויות מכוניות, לעוד כששה תחומי רוחב ובשלב זה – לשלושה גורמי חוץ – מש"ר, ג'וינט אשלים ולשכת המדען הראשי של משרד החינוך.

אחד הדו"חות החיצונים שזכה להערכה רבה או פאי צ'אנלג' מתמטיקה. ההערכה ברשותה של רחלי זילביגר. הדו"ח הוצג בפני הממונה על התוכנית הלאומית, ראשת אגף מו"פ והמפמ"רית למתמטיקה. האופן שבו הוצגו הממצאים אפשר לראשי מערכת החינוך לקבל החלטות לגבי הלמידה מרחוק ולגבי בחירת כלים טכנולוגיים ללמידה פרסונאלית, למידה מותאמת אישית.

על הדרך ייצרנו בסיס נתונים רחב מאד לחברה הערבית אותו ניתן לקרוא אצלנו.

צוות ההערכה ממשיך גם השנה לקחת חלק בתהליכים ארגוניים ובהם: סדנת החדשנות שינחו ד"ר יוסי אלרן וורוניקה סטרקוב ופורום רוחבי לשיתוף ידע שמתוכנן על ידי יוסי, מרב בס, כרמית ונעמה.

ולבצע שיתופי פעולה מחקריים ובשנה זו עם: ד"ר חגית ניסן, ד"ר מירב גבע וד"ר אורלי לכיש.

ויחד איתנו בכל התהליכים: ז'אנה צינמן, מורן בזל וחגית דולגין שעוזבת את הצוות לטובת המכינה ובמקומה נכנסות רתם ורדי וולאא חג'גרה.