לכל התוכניות

טריוויה מדעית

בחנו את הידע שלכם ב"שטיפת מוח" – חידון טריוויה המתאים לפעילות בכיתה או כפעילות העשרה עצמאית