לכל התוכניות

ביה"ס תיכון איזורי באר טוביה, כיתת שוחרי מדע - אופיר

באר טוביה