המחשב ממלא מקום נכבד בחיי היומיום של הלומד, על כן דרכי ההוראה והלמידה צריכות לכלול מרכיבים מתוקשבים. סביבות לימוד מתוקשבות ולמידה שמשלבת אמצעים ויזואליים מגוונים להמחשת תופעות במדע תורמות לתהליכי ההוראה ולהגברת ההבנה של נושאים מורכבים ומופשטים.

יחידות מו"טק מעניקות סביבה לימודית מתוקשבת המשלבת הקניית מיומנויות למידה ותכנים מתוך תוכנית הלימודים החדשה למדע וטכנולוגיה. במטרה ללמד מיומנויות ותכנים של מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. במסגרת הפרויקט פותחו פעילויות מתוקשבות ואינטראקטיביות בנושאים של היבטים מקרוסקופיים ומיקרוסקופיים במבנה החומר, מחקר מדעי, חומרים, תכונות ושימושים, אינטראקציה וכוחות ועוד, תוך שילוב הדמיות וסרטונים קצרים המראים ביצוע של ניסויים, משחקים ועוד.

צוות פיתוח יחידות מו"ט-טק

  כניסה לאתר דמו:

  שם המשתמש והסיסמה: motekdemo
                
נושא יחידה 1: תהליך המחקר המדעי

היחידה הראשונה שפותחה עוסקת בנושא המחקר המדעי, הנושא מובא ברצף הגיוני תוך הקניית מיומנויות של שאלת שאלות ומיונן על פי הדרכים להשגת המענה עליהן. בהמשך היחידה תתקיים היכרות עם המחקר המדעי ויוקנו מיומנויות המחקר.

ביחידה תמצאו:
א. מערך פעילויות מובנה להקניית מיומנויות חשיבה ולמידה.
ב. סרטונים וסימולציות מלווים בפעילויות.
ג. פעילויות אינטראקטיביות, תוך קבלת משוב מיידי על שאלות סגורות.
ד. שילוב משחקים ממוחשבים, לגיוון דרכי הלמידה ולהגברת העניין.
ה. עזרי למידה וחומרי העשרה.
ו. כל חומרי הלימוד נמצאים במערכת לניהול למידה – Moodle.
  
 

נושא יחידה 2: טיעון במדע בנושא חומרים, אינטרקציה וכוחות

היחידה עוסקת בנושא התכונות והשימושים של חומרים. הנושא מובא ברצף הגיוני תוך הקנייה של מיומנויות הטיעון המדעי, ובהמשך הקנייה של דרכי ההסבר המדעי בהקשר של המודל החלקיקי של החומר, אינטראקציה וכוחות.
 
ביחידה תמצאו
:
א. מערך פעילויות מובנה להקניית מיומנויות חשיבה ולמידה.
ב. סרטונים וסימולציות מלווים בפעילויות.
ג. פעילויות אינטראקטיביות, תוך קבלת משוב מיידי על שאלות סגורות.
ד. שילוב משחקים ממוחשבים, לגיוון דרכי הלמידה ולהגברת העניין.
ה. עזרי למידה וחומרי העשרה.
ו. כל חומרי הלימוד נמצאים במערכת לניהול למידה – Moodle.

נושא יחידה 3: פרויקט "כיתות מקוונות במתמטיקה"

מדובר בפרויקט מקוון שמופעל זו השנה השנייה מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי בכיתות למתמטיקה ברחבי הארץ. מטרת המיזם היא לפתח סביבה מקוונת המבוססת על פעילויות חקר ופורומים שתאפשר למידה שיתופית במתמטיקה. הפרויקט מיועד להעצמת ההוראה והלמידה הפעילה בנושאים קוריקולריים, תוך העמקת ההיכרות של המורים עם התלמידים והתייחסות לשונות ביניהם. הוא מתקיים  במהלך שנת הלימודים וכחלק מתוכנית הלימודים החדשה ופיתוח אוריינות מתמטית. לדוגמה: קשר בין נושאים ותחומים, ספירליות בהקניית מושגים ומיומנויות ורב-ייצוגיות.
המיזם נערך בשיתוף פעולה עם המורים ומעמיד אותם במרכזו בתור יזמים חינוכיים.

 היחידות נבנו בפלטפורמת Moodle, מערכת לניהול למידה 

 • המערכת כוללת כלים לבנייה, עיצוב, ארגון וניהול של קורסים ושיעורים.
 • מאפשרת בנייה של קורסים ברמות תקשוב שונות.
 • פועלת כתוכנת קוד פתוח.
 • תומכת במגוון ממשקי רשת: .Internet Explorer, Netscape, Firefox
 • מאפשרת מגוון פעילויות אינטראקטיביות.
 • מכילה מגוון כלי הערכה.
 • כוללת מגוון כלי תקשורת.


יתרונות למורה בסביבת Moodle

 • מעקב רציף אחר תהליך הלמידה של כל אחד מהתלמידים בכל זמן נתון.
 • בדיקה אוטומטית של תרגילים ומשוב מיידי.
 • איתור קשיים ובעיות.
 • מגוון פעילויות אינטראקטיביות תוך גיוון של דרכי ההוראה.
 • רפליקציה לתהליך ההוראה והלמידה.

יתרונות לתלמיד בסביבת Moodle

 • נגישות לחומרי הלימוד בכל מקום (כל עוד יש בנמצא מחשב שמחובר לתקשורת) ובכל זמן.
 • למידה בקצב אישי.
 • למידה אינטראקטיבית.
 • למידה רב-חושית.
 • גיוון דרכי הלמידה והגברת העניין והמוטיבציה.

0 תגובות