אחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקות כיום את מערכת החינוך היא סוגיית המצוינות של מורים בתחומי המדע והמתמטיקה. במחקר הזה ביקשנו לשמוע את קול המורים.

המחקר "סוד המצוינות" בחן עמדות של מורים מצוינים למדעים ולמתמטיקה, שמלמדים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בישראל. במחקר השתתפו 199 מורים שהוגדרו מצוינים ועוד 258 מורים שלא ידוע אם הם מורים מצוינים.

בהתבסס על מחקר דומה שנעשה בארה"ב נשאלו המורים מהי הוראה איכותית, מיהם מורים מצוינים, איך אפשר לסייע למורים רבים יותר להצטיין ומה צריך לעשות כדי לקדם את החינוך בישראל בכלל ואת תחומי המתמטיקה והמדעים בפרט. הדו"ח שלפניכם מפרט את עיקרי הממצאים ואת המסקנות וההמלצות שנגזרות מהם.

לצפייה בדו"ח המחקר לחצו על התמונה:

0 תגובות