קישורים שכדאי לקשור – רשימת תחרויות בנושאים שונים בתחומי המדעים והמתמטיקה.

מדעים-כללי

תחרות לעבודות גמר – מכון דוידסון.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/AvodatCheker/davidson.htmתחרויות מדע וטכנולוגיה

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים – רשימת תחרויות בתחומים שונים ושל גופים שונים.

http://gifted.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=6b00363d-1f1e-45d0-83b2-c612769b0101&lang=HEBכימיה

יש לנו כימיה! תחרויות לעידוד לימודי הכימיה – כימיה, תעשייה וסביבה בראי החברה והפרט.

http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/learnchem/main.asp?PageKind=4&ID=19

תחרויות לתלמידי כימיה בכיתות י'-י"ב: כימיה בתחומי המדיה (כתבות, סרטונים, כרזות ותצלומים), פרויקט חקר מצטיין.


טורניר בפיסיקה על שם שלהבת פריאר

תחרות לתלמידי כיתות יב' הלומדים 5 יח"ל פיסיקה. במסגרתה, צוותים של 5 תלמידים מתכננים ובונים במשך מספר חודשים, מנגנוני נעילה לכספות המבוססים על עקרונות פיסיקליים.

http://davidson.weizmann.ac.il/physics_tourמדעי הסביבה ונושאים סביבתיים

תחרות לעבודות גמר ואקוטופים – אוניברסיטת באר שבע.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/AvodatCheker/BeerSheva.htm

תחרות אקוטופים – "חוקרים סביבה"

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/ChokrimSvivaTashag/ChokrimTashag.htm

תחרות תצלומים-חוקרים סביבה בעין המצלמה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/ChokrimSvivaTashag/tzilumTashag.htm

התחרות מיועדת לתלמידים הלומדים מדעי סביבה בבתי הספר התיכוניים, כיתות ט'- י"ב. כמו כן יוכלו להשתתף תלמידים שאינם לומדים מדעי הסביבה מכיתות י'- י"ב גם בבתי ספר שאינם מלמדים את המקצוע. מבתי הספר שבהם מלמדים מדעי סביבה בחטיבה העליונה יוכלו להשתתף גם תלמידים מחטיבת הביניים.

תחרות פרס המים לעבודות גמר, פרויקטים ואקוטופים – אוניברסיטת תל אביב.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/PrasAmayim/PrassMayim2013.htm

0 תגובות