לא מפורסם

1. בעקבות תעלומת הנוסחה הסודית

יחידת ההוראה הזו מיועדת לכיתות ט' ועוסקת במשפט פיתגורס. התלמידים מתמודדים בה עם משימה מאתגרת ומעניינת ועוסקים בתהליך חקר מעמיק ובין-תחומי המשלב מתמטיקה, גיאוגרפיה והיסטוריה של המתמטיקה. התלמידים חוקרים בעצמם סוגיות ובעיות מתמטיות אותנטיות וכך מתחקים אחרי תהליך הגילוי והפיתוח של אחת הנוסחאות המתמטיות החשובות ביותר – משפט פיתגורס. דגש מיוחד מושם על עידוד הסקרנות האינטלקטואלית, העלאת המוטיבציה ללמידה ולחקר, העצמה אישית וקבוצתית וההנאה שבגילוי.

מצגת בנושא בעקבות הנוסחה הסודית

2.    משוואות בשני נעלמים

יחידת ההוראה הזו מיועדת לכיתות ט' ומטרתה היא לסייע בהבנת מערכת משוואות בשני נעלמים באמצעות תהליך פתרון בעיות אמיתיות מחיי היומיום. בפני התלמידים מוצגת שרשרת משימות הבנויות נדבך על נדבך ומדמות תהליך קבלת החלטות אמיתי בחיי היומיום. התלמידים מתנסים בפתרון בעיות הדורשות תהליכי חשיבה מסדר גבוה, במסגרת למידה שיתופית ודיון בקבוצות קטנות.

מצגת בנושא משוואת בשני נעלמים

 משוואות בשני נעלמים -  דף עבודה נלווה בנושא משוואות בשני נעלמים

3. המסע המופלא של ג'ורג' אל הלא נודע

יחידת ההוראה הזו מיועדת לכיתות ז'.  מטרתה: לקדם למידה משמעותית של אחד הנושאים המתמטיים המרכזיים הנלמדים בחטיבת הביניים מערכת הצירים. היעד העיקרי הוא לאפשר לתלמידים לחוות בעצמם את תהליך הגילוי ואת רגע האאוריקה של דקארט בעת שגילה את הרעיון של מערכת צירים, תוך מתן פיגומים מתאימים בתהליך הלמידה. התלמידים לומדים כך בדרך חווייתית, מאתגרת ומרחיבת דעת על גילויים ופיתוחים חשובים במתמטיקה – בדמות מערכת צירים.

מצגת בנושא מסעו של ג'ורג' אל הלא נודע הנחיות למורה

מצגת בנושא מסעו של ג'ורג' אל הלא נודע הנחיות לתלמיד

0 תגובות