תכנית הלימודים במדעים לכיתה ט כוללת לימוד והפעלה של  תהליך חקר מדעי ותהליך התיכון (פתרון בעיות).  במסגרת השתלמות שנתית בתחום מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים ערכנו יום מוקד שהוקדש לתהליך החקר והתיכון. במסגרתו הצענו ודנו ברעיונות לתופעות עליהן ניתן לשאול שאלות ולהפעיל תהליך חקר מדעי בכיתות ט'.

המורים שהשתתפו בהשתלמות התנסו בתהליך חקר פתוח ובתהליך תכנון מוצר. לאחר ההתנסות, הציגו המורים את תוצריהם במצגת בפני מליאת המורים, אשר מילאו הערכת עמיתים לכל עבודה.

המורים נתבקשו לבחור נושא לביצוע  תהליך חקר מתוך מספר ניסויים/,תופעות/תהליכים  מקדימים שהוצגו בפניהם בפתיחה: לדוגמה הכנת גבינה ותפיחת בצק. 

המוצרים אותם נתבקשו המורים לתכנן את ייצורם היו רסק תפוחים וצבעים.

להלן לקט של קבצים מיום המוקד תשע"ד: 

1. חקר במעבדה - דף פעילות בתהליך חקר 

2. תהליך חקר – הערכת עמיתים

3. הכנת  גבינה - חקר מדעי 

4. תפיחה כימית וביולוגית - חקר מדעי

5. תהליך התיכון  - דף פעילות לתיכון מוצר 

6. תיכון מוצר - הערכת עמיתים   

7. הכנת רסק תפוחים - תהליך תיכון מוצר

8. דרך הצבע - מהכיתה לתעשייה - תהליך תיכון מוצר

המורים מוזמנים להשתמש בחומרים אלה ונשמח לקבל משוב 

 

צוות התמד"ע 

תגובה אחת

  • נחמה

    הקישורים לא פעילים