כחלק מן השינוי בתפיסות ובפרקטיקה שמוביל האגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה הורחב השימוש בווידאו במסגרות הפיתוח המקצועי.

במסגרת המהלך הזה יזם אגף א' בשיתוף עם קרן טראמפ, בהפעלת מכון דוידסון לחינוך מדעי ובהנחיית מכון ברנקו וייס. קהילת עמיתים של הגופים העוסקים בתוכניות לפיתוח מקצועי של מורים באמצעות שיעורים מצולמים.

דו"ח הפעילות של קהילת העמיתים שפעלה באפריל עד אוגוסט 2014

בהצלחה לכולנו

0 תגובות