מצוינות היא תרבות האומרת שכאשר אפשר להשיג את הטוב יותר, אין להסתפק רק בטוב.

מצוינות היא הרגל, לא מעשה. היא דורשת התמדה.

יום העיון למורי ציוני דרך למצוינות בהוראה, שנערך ב-26 בדצמבר 2011 עבור מורי קדם עתידים, התמקד בשאלת המצוינות בהוראה והשאיפה אליה. המצגת המצורפת מסכמת את עיקרי הדברים ומביאה לקט מאמרים בנושא.

ד"ר דבורה כהן, מכון דוידסון לחינוך מדעי

0 תגובות