ספרות רומיות, מספרים שליליים ובסיסים. סרטונים מתמטיים של WhyU - טרום אלגברה

0 תגובות