בקהילות של קופים עם מדרג מעמדי נוקשה, יש לעיתים נקבות שמעזות להתמרד נגד בנות המעמד הגבוה, בעיקר אם יש להן מספיק חברים

נקבות קופי מקוק רזוס יודעות את מקומן. יש להן היררכיה ברורה, ומעמדה של כל אחת נקבע לרוב עוד לפני לידתן, לפי המעמד של אמן. הנקבות הדומיננטיות מקבלות זכות ראשונים על כל מקור מזון ויכולות לשבת היכן שהן רוצות. אלה שנמצאות מתחתיהן בסולם החברתי ממהרות לפנות להן את מקומן ולהודיע, בעזרת שפת גוף והבעות פנים, שהן יודעות היטב מי השליטה.

אבל לפעמים נמאס לנקבות הנמצאות בתחתית המִדרג, והן מאיימות על אלה שמעליהן. מחקר חדש בדק מה משפיע על הסיכוי של נקבה נחותה "למרוד" נגד נקבה דומיננטית, וגילה שאחד הדברים החשובים ביותר הוא, כמו תמיד, חברים.

המחקר נערך על שש קבוצות של מקוק רזוס, בהן 357 נקבות בוגרות. במשך קרוב לשנתיים תיעדו החוקרים כמעט 11,000 "היתקלויות" שבהן שתי נקבות תקפו זו את זו או איימו זו על זו. כמצופה, רוב התוקפנות הייתה "במורד ההיררכיה", כלומר נקבה דומיננטית איימה על נקבה נחותה יותר.

מתי אירעה התוקפנות בכיוון ההפוך? הנקבות הנחותות עשו זאת בעיקר במקרים שבהם הן היו מבוגרות יותר מהנקבה הדומיננטית או גדולות ממנה פיזית. מכיוון שהמעמד נקבע על פי מעמד האם, יש מצבים לא מעטים בהם נקבה צעירה וקטנה היא בעלת מעמד גבוה למדי. מתברר שבמקרים כאלו היא לא תמיד מקבלת את הכבוד המגיע לה.

בנוסף, ככל שהיו לנקבה הנחותה יותר בעלי ברית כך היה סיכוי גדול יותר שהיא תעז לאיים על נקבה דומיננטית. "בעלי ברית" מוגדרים כקופים שהתייצבו לצד אותה נקבה נחותה בעבר כאשר היא איימה על קוף אחר, או כאשר קוף אחר איים עליה. קופה שיודעת שיש לה חברים שלא ישאירו אותה לבד, מרגישה כנראה שהיא לא תמיד חייבת לציית לחוקי ההיררכיה.

בעלי הברית חשובים גם עבור הנקבה הדומיננטית, בעיקר מקרב קרובי משפחתה: בלי משפחה שתעזור לה, היא עשויה לאבד את מעמדה. עבור הנקבות הנחותות יותר חשובה דווקא העזרה של בעלי ברית שאינם מקרב משפחתן.

החוקרים רואים בממצאים עדות לכך שגם במין המתנהל על פי היררכיה נוקשה, הנקבעת על פי קשרי משפחה, הקופות לא תמיד מקבלות בהכנעה את המעמד שאליו נולדו. הן יודעות לשקלל גורמים רבים, כמו הגיל והמשקל שלהן ושל הקופות האחרות ומספר בעלי הברית שלהן, בהחלטה אם לסגת בפני נקבה דומיננטית או להתמרד.

אין זה חדש שקופים, ובעיקר קופי אדם, מסוגלים ליצור קואליציות בדרכים מתוחכמות למדי, וכך לעלות בסולם החברתי. אך לרוב מדובר בזכרים, שאצלם ההיררכיה משתנה לעיתים קרובות בעקבות קרבות בין יריבים. לפי המחקר החדש אפילו אצל הנקבות, בעלות המעמדות הנוקשים הרבה יותר, יש ערך לבעלי ברית. אמנם רק לעיתים רחוקות נקבה נחותה מצליחה לעלות בסולם החברתי ולהפוך לדומיננטית באופן קבוע, אבל החברים שלה מאפשרים לה, לפחות מדי פעם, לא להיכנע ולהישאר במקומה מול הקופות השליטות.

תגובה אחת

 • ויגדור רכניץ

  אין כאן דבר מוזר, לא נורמלי

  אין כאן דבר מוזר, לא נורמלי או יוצא מהכלל. יש כאן כוח שעובד, עבד ויעבוד - קוראים לו הרצון לקבל.
  אין שום הבדל בין הקופה המתמרדת , לבין מי שמחליט ללמוד מקצוע קשה שבסופו יקבל לעצמו מילוי
  סך הכול עובד כאן רצון לקבל. חומר הבריאה, אותו הדלק שמניע אותנו בכל הדרגות, צומח, חי ומדבר.
  רצון למה? לקבל מילוי.
  גם הקופה המדוברת, ברגע שהיא מבינה שיש לה סיכוי להתקדם בדרגה, היינו להגיע למקום בו תקבל מילוי, אז היא מחליטה.
  האם היא החליטה? או אותה התוכנה הקיימת בה? תוכנת הרצון לקבל לעצמו.
  ואם כך
  מה איתנו???