ממצאים חדשים מגלים שהשכיחות של מחלות לב הקשורות בסוכרת ירדה משמעותית בתוך 20 שנה. בגורמי סיכון אחרים לא נמצא שינוי

מאז 1977 איגודי הרופאים מדגישים את חשיבות האבחון והשליטה בגורמי סיכון למחלת לב כלילית – היצרות או סתימה של העורקים הכליליים המספקים דם לפעילותו של שריר הלב. בין גורמי הסיכון הללו נמצאים סוכרת, עישון, רמות כולסטרול גבוהות ולחץ דם גבוה. עם זאת, ידוע מעט מאוד על מידת ההצלחה של המאמצים הללו בהורדת שכיחות המחלה או על הקשר בינה לבין גורמי סיכון הללו. במחקר שנעשה באוניברסיטת דיוק שבארצות הברית נבחנו שתי השאלות האלה.

מטרת המחקר היתה לבדוק אם המאמצים שנעשו לטפל בסוכרת, עישון, רמות שומנים ולחץ דם גבוה הניבו שינוי בשכיחות של מחלות לב הקשורות בגורמי הסיכון הללו. לצורך כך, הישוו החוקרים נתונים של נבדקים מראשית שנות ה-80 ועד אמצע שנות ה-90, עם נתונים של נבדקים מהשנים 2011-1996. בכל קבוצה היו יותר מ-14 אלף נבדקים.

הממצאים העלו שהשכיחות של מחלת לב כלילית ירדה כמעט ב-20 אחוז בין שתי התקופות. בנוסף, למרות העלייה בשיעור הסוכרת בין התקופות, שכיחות מחלות הלב הקשורות בסוכרת דווקא ירדה, ממצא שמשמעותו היא שחולי סוכרת נמצאים כיום בסיכון נמוך מבעבר ללקות במחלות לב. ייתכן שהשינוי נובע מהעלייה במודעות לסוכרת ולהשפעותיה, או משיפור בטיפול במחלה.

לעומת זאת, לא נמצאה עדות לשינוי בין שתי התקופות בעוצמת הקשר שבין עישון, לחץ דם סיסטולי (כלומר, לחץ הדם שנמדד בעת התכווצות חדרי הלב) ורמות שומן חריגות לבין מחלת לב. אין גם ראיה לשינוי שחל עם הזמן בשכיחות מחלות לב שקשורות בגורמים הללו.

למחקר הזה יש כמה חסרונות, ביניהם היעדר ההסבר לכך שהקשר בין עישון, לחץ דם ושומן לבין מחלות לב לא השתנה, בעוד שהקשר בין סוכרת למחלות לב נחלש. כמו כן לא נבדקה ההשפעה של גורמים אחרים, כמו לחץ נפשי ורקע גנטי, על מחלת לב.

עם זאת, ממצאי המחקר שופכים אור על החשיבות של המשך מאמצי המניעה של מחלות לב, שממוקדים בעישון, לחץ דם גבוה ושומן כגורמי סיכון – ואולי אף בהגברתם. בו בזמן הם מבשרים טובות לגבי יעילות המאמצים שנעשו להפחית את מחלות הלב הנובעות מסוכרת. 

0 תגובות