שלום לכם,

הפעם לפניכם חידת שקרנים קלה.

באי שומשום ישנם שלושה טיפוסים: דוברי אמת, שקרנים ודיפלומטים שאומרים לפעמים שקר ולפעמים אמת. באי הזה מדברים בשפת "לומלום", ובה מכנים גם את הטיפוסים השונים החיים באי. 

תייר (דובר אמת) שנקלע למקום ולמד את שפתו סיפר כך:

בומבום אמר שהוא זומזום,

זומזום אמר שהוא טומטום,

וטומטום אמר שהזומזום לא יודה לעולם שהוא זומזום.

מיהם השלושה? 

בהצלחה!

ותודה לאמנון זקוב על החידה.

סקובידוהערה לגולשים
אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בפורום ואנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה יתקבלו תמיד בברכה
.

9 תגובות

 • מיק לבנובסקי

  בקשת הבהרה

  אם התייר דובר אמת, ברגע שהוא מגדיר מי הוא מי, כלומר הוא יודע מי הוא זומזום, ומי הוא בומבום ,ברור שזוםזום וומבום משקרים. בהתאם , טומטום הוא דובר אמת. ברגע שמובן שהוא דובר אמת, זום זום חייב להיות השקרן ולכן בוםבום הוא הפוליטיקאי.

 • עטרה

  חידת הרחבה

  נתון מעגל עם N אנשים. כל אחד מהם אומר כי האיש משמאלו הוא מטיפוס כמוהו. כמה אפשרויות יש עבור טיפוסי האנשים במעגל?

 • שי

  שאלה

  השלושה האלה חייבים להיות אחד דובר אמת אחד שקרן ואחד דיפלומט? או שיכולים להיות שניים או שלושה מאותו סוג?

 • רמי

  תשובה

  בעקרון יכולה להיות כל קומבינציה של טיפוסים.
  אין בשאלה הגבלה על כמות אנשים מטיפוס מסוים.
  יכול להיות שכולם מטיפוס אחד, יכול להיות 2 מטיפוס אחד ושלישי מטיפוס אחר, ויכול להיות ששלושתם טיפוסים שונים.

 • רמי

  חידת הרחבה

  התייר (דובר האמת) פגש באי שומשום 4 אנשים העומדים במעגל ומשוחחים.
  התייר הכיר את אחד האנשים וידע כי טיפוס כמוהו יש רק אחד במעגל.
  לשאלת התייר איזה טיפוס הוא, כל אחד מהם אמר כי האיש משמאלו הוא טיפוס כמוהו.
  איזה טיפוס הוא האיש שהתייר הכיר?
  לאילו טיפוסים שייכים שאר 3 האנשים?

 • עטרה

  פתרון

  אם היה במעגל דובר אמת, אז כולם היו דוברי אמת, ולכן כולם היו מטיפוס אחד, בסתירה לנתונים. לכן, אין במעגל דוברי אמת.
  אם היו במעגל שקרנים במקומות סמוכים, אז השקרן שמימין היה אומר שזה שמשמאלו הוא מהטיפוס שלו, בסתירה לכך שהשקרן חייב לשקר. לכן, אין במעגל שקרנים במקומות סמוכים.
  אם האיש שהתייר הכיר היה דיפלומט, אז השאר היו שקרנים, והיינו מקבלים שקרנים במקומות סמוכים.
  לכן, האיש שהתייר הכיר הוא שקרן, והיתר הם דיפלומטים.

 • רמי

 • דובי

  פתרון

  טומטום דובר אמת ,זומזום הוא שקרן ,ובומבום הוא פוליטיקאי ששיקר
  כיוון שגם בומבום וגם זומזום משקרים אז בודאי אחד מהם שקרן ואחד מהם פוליטיקאי ששיקר (בהנחה שבשפת הלומלום אין שני מילים שבטאים את אותו תוכן)
  מה שמשאיר לטומטום להיות דובר אמת.
  וכיוון שטומטום דובר אמת אז זומזום הוא השקרן ובומבום נשאר הפוליטיקאי ששיקר

 • מומחה מצוות מכון דוידסוןפזיה