תשובות לחידות "היכן מונחות ההגדרות"

א) מהנחות א' ו-ב' נובעת הנחה ג', ולכן היא מיותרת.

ב)  1. מהנחות או' וד' נובע שדוקטור לא חייב לחתום על המגילה כמדען. מהנחות א' וה' נובע שאסור לו
          לחתום עליה, כאיש רע. לפי ב' ו-ו' אסור לו להתקרב, אך ז' קובעת שמותר לו כאזרח להתבונן
          במגילה.
     2. אפשר לאחד את הנחה ד' וה' ל"כל מדען בישראל מלבד איש רע יחתום על המגילה; להוסיף בז' אחרי
         "כל אזרח" את המילים מלבד ד"ר לא".

ג)    1. הישרים הם : 123, 145, 167, 246, 257, 347, 356 המשולש הוא 356.
       d=7, c=4, b=2, a=1 . 2 

ד)  ראו משולש בתמונה.

ה ) לא שישה ישרים הם המרב.

ו ) ישנן 35 שלשות שונות משבע נקודות.

7           7*6*5
      =     --------
3           3*2*1

אמנון זקוב

0 תגובות