אֲנחנו חוֹוִים אֶת העולם על ידי החושים שלנו: חוש הרְאִייה, חוש הַשמיעה, הַמגע, הרֵיח והטעם. חושים אלו 'מְתָארים' לנו אֶת העולם הסובֵב אותנו וּמְסַפְּקים לנו אֶת כל המידע הדָרוש לנו כדי להִתנַהֵל בָּעולם: המזון שאנחנו עומדים להכניס לַפֶּה נִראֶה בָּטוּח? הוא חם או קר? הרֵיח שלו טוב? מוכָּר? והטעם שלו מֵעיד על סכנה?

מה קורֶה לַמֵידע הזה אחרֵי שאנחנו קולטים אותו? איך הוא מַגיע לַמוח וּמה קורֶה לו שָם? תַהֲלִיכֵי הוֹלָכת המידע ועִיבּוּדוֹ דומים בכל החושים, על כֵּן חוש הטעם יְשַמֵש לנו דוגמה.

חֶלקיקֵי המזון אשר נִכנסים לַפֶּה שלנו מִתמוֹסְסים בָּרוֹק וּמַפְעילים קוֹלְטָנים זעירים על הלשון – קוֹלְטָנֵי הטַעם. לְכל אחד מהטעמים יש קולטנים מיוחדים. כאשר קולטנים אלו מוּפעלים הם מַפעילים שַרשֶרת של תָאֵי עָצָב – תאים מוּאֲרָכים כמו חוטֵי טלפון זעירים המְחַבְּרים אֶת הלשון (אצל בני האדם) אֶל המוח והם מְמוּנים על הוֹלָכת המידע,. המידע עובֵר בְּצורה של אותות חשמלִיִים. ככל שהטעם חזק יותר (למשל רִיכּוּז גָבוה של סוכר) האותות צפופים יותר, וּכְכל שטעם חלש יותר (למשל ריכוז נמוך של סוכר) האותות מְרוּוָחים יותר.

האותות עוֹבְרים דֶרך שלושה תָאֵי עָצב גדולים וארוכים אֶל גֶזַע המוח וּמִשָם - לַאֲזוֹרים בִּקליפת המוח. שָם נוֹסָפים גם אותות מֵחוּש הרֵיח. המידע מְפוּענח, ואליו מצטרף גם המידע שהִגיע מֵחושים אחרים. מִכְלוֹל המידע מוּשְוֶוה לזיכרונות שכבר קַיָימים במוח מאותו הטַעם, ואִם אין זיכרונות כאלֶה נוֹצָרים זיכרונות חדשים.

בַּשָלב הזה מִתקַבֶּלת ההחלטה בַּמוח אִם מה שאנחנו טועמים רָאוּי לְמַאכָל ואִם אֶפשר להמשיך לֶאכול. ההוֹרָאה להמשיך לִלעוס עובֶרת דֶרך תָאֵי הֶעָצב אֶל שרירֵי הלֶסֶת, וההוראה להמשיך לספֵּק מזון (למשל להכניס אֶת המזון לַפֶּה) מוּעֲבֶרת אֶל האֵיברים האחרים. כל התהליך הזה מִתרַחֵש כְּהֶרֶף עַיִן, בְּלִי שֶשָׂמִים אליו לב בִּכלל.

מַנְגְנוֹן הוֹלָכת המידע מסביר אֶת תְחוּשַת הטעם, אך הוא אֵינו יִיחוּדי לו. כל דבר שאנחנו מרגישים - כְּאֵב, גֵירוּד, רְאִייה, שמיעה, חוֹם, קור וכמובן טעם וריח - עובֵר מסלול דומֶה. המידע מתחיל אֶת דַרכּו בְּקוֹלְטָנֵי הַחִישָה, ממשיך בְּצוּרַת אותות חשמליים דֶרך תָאֵי הֶעָצב אֶל המוח, שָם הוא מְפוּענח וּמְעוּבּד, וּלאחַר מִכֵּן המוח מוֹרֶה לַשרירים כיצד להגיב.


חיבור בין שני תאי עצב | תרשים: ארגון הבריאות הלאומי של ארה"ב

צמאים למתמטיקה ומדע ורוצים ללמוד עוד? להבין למה? לדעת איך? ריכזנו עבורכם את הנושאים הכי מעניינים והפכנו אותם לחוג מקוון

המאמר התפרסם בגיליון מספר 172 של העיתון עיניים

ד"ר ארז גרטי
מכון דוידסון לחינוך מדעי
מכון ויצמן למדע


הערה לגולשים
אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בתגובה לכתבה זו ואנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה יתקבלו תמיד בברכה.

0 תגובות