מה התפקיד של הדמעות? באיזה תחום התפרסם אייזק ניוטון? ומהם ציקלון, הוריקן וטייפון? טרוויה מדעית אתגרית

 

 

0 תגובות